Aýratyn

Maşynlar

EF-650 / 850/1100 Awtomatiki bukja ýelimi

Çyzykly tizlik 450m Iş tygşytlamak üçin ýat funksiýasy speedokary tizlikli durnukly işlemek üçin iki tarap üçin motor 20mm çarçuwada awtomatiki plastinka sazlamak

Çyzykly tizlik 450m Iş tygşytlamak üçin ýat funksiýasy speedokary tizlikli durnukly işlemek üçin iki tarap üçin motor 20mm çarçuwada awtomatiki plastinka sazlamak

Saýlanan önümlerimiz

Işiňiz üçin dogry enjamy saýlaň we sazlaň,
Uly girdeji gazanmaga kömek etmek üçin.

ýakynda

HABARLAR

 • Expografica 2022

  “Ekaewrika” -nyň Latyn Amerikasyndaky hyzmatdaşy “Perez” söwda kompaniýasy “Expografica 2022” -de 4-nji maýdan 8-nji maý aralygynda bölejik aldy.Guadalajara / Meksikada.Öňki örtük, gap-gaç ýasamak, kagyz tabak ýasamak, öl kesmek maşynymyz sergide görkezildi.

 • GYSGAÇA 2022

  Biskaino we ekaewrika 5-nji aprel -9-njy aprel aralygynda EXPOPRINT 2022-ä gatnaşdy.sergi gaty üstünlikli boldy, sergide YT seriýaly rulon iýmit kagyz sumkasy we GM film laminasiýa enjamy görkezilýär.Iň soňky önümimizi Günorta Amerikanyň adatyna getirmegi dowam etdireris ...

 • NYME ÜÇIN I HIGH GOWY TERJIME EDIP BOLANOK?

  Germaniýanyň Damstadt uniwersitetiniň Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren (IDD) gözlegine görä, laboratoriýa netijeleri el bilen kesiş liniýasynyň kesiş prosesini tamamlamak üçin iki adama mätäçdigini we wagtyň 80% töweregi sarp edilýändigini görkezýär. daşamak ...

 • Ussatlyk mirasy, paýhas geljege ýolbaşçylyk edýär-Guowang toparynyň 25 ýyllyk dabarasy Wenzhou şäherinde geçirildi

  23-nji noýabrda, Wençhououda Guowang toparynyň 25 ýyllyk dabarasy geçirildi."Ussatlyk • Miras • Akyl • Geljek" diňe bir tema däl ...

 • Guowang, Hytaý Çap-2017-de boş ýer bilen awtomatiki öl kesýän maşyn T1060B çykardy

  2017-nji ýylyň 10-njy maýynda Pekindäki Çap ediş sergisinde Hytaýdan soňky metbugat pudagynda öňdebaryjy kompaniýa hökmünde Guowang Machinery Group (mundan beýläk Guowang diýlip atlandyrylýar) dürli arassalanan awtomatiki öçüriji maşynlary we kagyz kesijileri getirdi. sergi ...