Aýratyn

Maşynlar

EF-650 / 850/1100 Awtomatiki bukja ýelimi

Çyzykly tizlik 450m Iş tygşytlamak üçin ýat funksiýasy speedokary tizlikli durnukly işlemek üçin iki tarap üçin motor 20mm çarçuwada awtomatiki plastinka sazlamak

Linear speed 450m Memory function for job saving Automatic plate adjustment by motor 20mm frame for both sides for high speed stable running

Saýlanan önümlerimiz

Işiňiz üçin dogry enjamy saýlaň we sazlaň,
Uly girdeji gazanmaga kömek etmek üçin.

ýakynda

HABARLAR

 • GYSGAÇA 2022

  Biskaino we ekaewrika 2022-nji ýylyň 5-nji aprelinden 9-njy apreline çenli EXPOPRINT-e gatnaşdy.we sergi uly üstünlik gazandy, sergide “YT” seriýaly kagyz kagyz sumkasy we GM film laminasiýa enjamy görkezilýär.Iň soňky önümimizi Günorta Amerikanyň adatyna getirmegi dowam etdireris ...

 • NYME ÜÇIN I HIGH GOWY TERJIME EDIP BOLANOK?

  Germaniýanyň Damstadt uniwersitetiniň Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren (IDD) gözlegine görä, laboratoriýa netijeleri el bilen kesiş liniýasynyň iki kesiş işini tamamlamagyny talap edýändigini we wagtyň takmynan 80% -iniň sarp edilýändigini görkezýär. daşamak ...

 • Ussatlyk mirasy, paýhas geljege ýolbaşçylyk edýär-Guowang toparynyň 25 ýyllyk dabarasy Wenzhou şäherinde geçirildi

  23-nji noýabrda Wençhououda Guowang toparynyň 25 ýyllygy bellenildi."Ussatlyk • Miras • Akyl • Geljek" diňe bir tema däl ...

 • Guowang, Hytaý Çap 2017-de boş durmak bilen awtomatik kesýän maşyn T1060B çykardy

  2017-nji ýylyň 10-njy maýynda Pekindäki Çap ediş sergisinde Hytaýdan soňky metbugat pudagynda öňdebaryjy kompaniýa hökmünde Guowang Machinery Group (mundan beýläk Guowang diýlip atlandyrylýar) dürli arassalanan awtomatiki örtük maşynlaryny we kagyz kesijileri getirdi. sergi ...

 • Kompozit çap etmek Cip4 galyndylaryny aýyrmak funksiýasy ”Geljekde çaphana pudagynyň ugry

  01 Bilelikde çap etmek näme?“O-print”, şeýle hem impozisiýa çap etmek diýlip hem atlandyrylýar, dürli müşderilerden şol bir kagyzy, şol bir agramy, birmeňzeş reňkleri we birmeňzeş çap sesini birleşdirip, täsirli çap meýdanyndan doly peýdalanmakdyr. The ...